Go to main content

Zásady ochrany osobních údajů a soubory cookie

§.1 Obecná ustanovení

Správcem dat je škola Maśka - Janusz Maśka, ul. Firewall 55, 43-516 Zabrzeg NIP: 6520010060. Ochrana osobních údajů se provádí v souladu s požadavky obecně platných zákonů a jejich ukládání probíhá na zabezpečených serverech.
Pro lepší příjem tohoto textu byl termín „Uživatel“ nahrazen výrazy „Vy“, „Správce“ - „My“. Výrazem „GDPR“ se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.
Respektujeme právo na soukromí a péči o bezpečnost dat.
Za tímto účelem mimo jiné zabezpečený komunikační šifrovací protokol (SSL) pro data odesílaná ve formulářích.
Osobní údaje poskytnuté v kontaktním formuláři jsou považovány za důvěrné a nejsou viditelné pro neoprávněné osoby. Kontaktní formulář na webových stránkách se nepoužívá ke sběru dat vložených do databáze, ale pouze k jejich odeslání na naši e-mailovou adresu.

§2. Správce dat

Kontakt s osobou dohlížející na zpracování osobních údajů v naší společnosti je možný elektronicky na e-mailové adrese uvedené na kontaktní stránce. Nesdílíme osobní údaje s jinými subjekty, než jsou subjekty autorizované podle platných zákonů.
Osobní údaje zpracovávají pouze osoby, které máme k dispozici, nebo zpracovatelé, se kterými úzce spolupracujeme. Vyvíjíme náležitou péči, abychom přiměřeně chránili poskytnuté osobní údaje, a zejména před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.

§3. Soubory cookie

Naše používá cookies - malé textové soubory odeslané webovým serverem a uložené ve vašem webovém prohlížeči. Když se prohlížeč znovu připojí k našemu webu, web rozpozná typ zařízení, ze kterého se připojujete. Parametry umožňují čtení informací v nich obsažených pouze na serveru, který je vytvořil. Cookies usnadňují používání dříve navštívených webových stránek.
Shromážděné informace se týkají IP adresy, typu použitého prohlížeče, jazyka, typu operačního systému, poskytovatele internetových služeb, času, data a umístění.
Shromážděná data se používají ke sledování a kontrole toho, jak uživatelé používají náš web ke zlepšení fungování webu poskytováním účinnější a bezproblémové navigace. Informace o uživateli sledujeme pomocí nástroje Google Analytics, který zaznamenává chování uživatelů na webových stránkách. Na našem webu používáme pouze „výkonné“ soubory cookie, které umožňují shromažďování informací o tom, jak používat stránky tohoto webu. Uživatel může kdykoli zakázat nebo obnovit možnost shromažďování cookies změnou nastavení ve webovém prohlížeči. Pokyny pro správu souborů cookie jsou k dispozici na adrese http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Nástroj Google Analytics, který náš web používá, neukládá data, která společnosti Google umožní identifikovat osoby (např. Jméno, číslo sociálního zabezpečení nebo e-mailovou adresu) nebo ty, které trvale identifikují konkrétní zařízení (např. Jedinečný identifikátor mobilního telefonu, jehož nelze resetovat).